Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Cu_Huynh_Thuc_Khang.jpg Sat_Canh_Ben_Nhau__Sy_Luan.mp3 Loi_Thay_Nam_Xua.mp3 Bad__Tablo.mp3 Tui_Hat__Thoang_Qua.mp3 Loi_chuc_dau_xuan.swf Nguoithay1.mp3 TrangGiayTrang.mp3 PhoDinhManhNinh.mp3 Hinh_dep.jpg Hinh.jpg YeuEm.mp3 La_Bach_Cat__I_Miss_You.mp3 AThangHeKhoc.mp3 3NgaySuyNghiLamChanHuy.mp3 41.mp3 Forever_Friend__Fiona_Fung__Nghe__tai__xem_lyrics__Zing_Mp3.mp3 Good_bye_mylove.mp3 HacGiay.mp3

Hỗ trợ trực tuyến

 • (webmaster)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Lê Thông Tri
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Thị xã Buôn Hồ
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 1229 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nhị Thiếu Gia
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 92 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Thpt Huỳnh Thúc Kháng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Thị xã Buôn Hồ
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh Hiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 92 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hằng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/semimoon225
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 8810 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Ngọc Hùng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Ngọc Hùng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Hảo
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Văn Lợi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 932 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Châu
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ng_minhchau
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 8981 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Minh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Anh Thùy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 2192 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Hòa
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyen_hoabmt
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2780 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Hoài Nam
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 799 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Minh Phu
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/minhphu1973
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 5019 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Minh Hoàng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/intel2205
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 28823 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thông Tri
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thongtri2501
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 4721 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lương Thúy Lan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 3765 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Mỹ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 4986 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Thiện
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Krông Buk
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 3470 (xem chi tiết)